Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
353/2022TJ Straník - Zmluva o nájme nebytových priestorov na rok 202301.01.2023 do 31.12.202328.12.2022 11:00:46
352/2022 Bielečka - Zmluva o nájme nebytových priestorov na rok 202301.01.2023 do 31.12.202328.12.2022 08:21:42
351/2022ESPIK Groups.r.o.od 01.01.2023 doba určitá27.12.2022 12:15:38
350/2022Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 350/2022od 01.01.2023 doba určitá27.12.2022 08:18:22
295/2022Darovacia zmluva Nadácia KIA19.12.2022 09:37:16
347/2022ZMLUVA - Commander Services s.r.o.doba neurčitá29.11.2022 07:04:17
345/2022Ilavský Jakub - Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu22.11.2022 10:07:00
295/2022Darovacia zmluva MSM VZP s.r.o.21.11.2022 13:25:15
340/2022Zmluva - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA LEKÁRSKA FAKULTAdoba určitá10.11.2022 12:59:38
295/2022Darovacia zmluva HARTMANN - RICO spol. s.r.o.09.11.2022 07:28:14
312/2022INMEDIA - Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu02.11.2022 10:08:37
310/2022Mandátna zmluva - Poradenské služby pre kvalitudoba určitá do 31.12.202314.10.2022 11:06:25
307/2022NORDFOOD - Rámcová dohoda na rôzne potraviny12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného objemu03.10.2022 09:10:56
306/2022NORDFOOD - Rámcová dohoda - ryby a tuky12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu19.09.2022 08:36:06
300/2022HODMAR - Rudolf Masár - Rámcová dohoda - Chlieb a pečivo12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu30.06.2022 08:53:40
297/2022FATRA TIP - Rámcová dohoda - Ovocie, zelenina, obilniny, zemiaky a vajcia12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu30.06.2022 08:00:53
298/2022CARESSE - Zmluva o používaní webového rozhrania a aplikácie CARESSE doba neurčitá s účinnosťou od 15.3.202229.06.2022 10:07:32
244/2022 k zmluve 224/2019OTIS - Oznámenie o zmene ceny na servis a revízie výťahov a eskalátorov od 1.7.202229.06.2022 09:25:00
296/2022INMEDIA - Rámcová dohoda - Kompóty a šaláty12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného objemu21.06.2022 11:18:50
295/2022ZMLUVA o poskytnutí grantu č.NM22_184 Nadácia Pontisod 1.5.2022 do 20.6.202209.06.2022 13:12:01
293/2022ZMLUVA o zverení majetku do správy správcovidoba neurčitá25.05.2022 13:05:44
13/2022Dodatok č. 2 Bidfood - Ryby a tuky 5.5.202210.05.2022 12:49:06
288/2022Zmluva o praktickej výučbe - Fakulta zdrav. vied - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TRNAVEApríl 2022 - August 202204.05.2022 12:53:13
281/2022INMEDIA - Rámcová dohoda na mrazenú zeleninu12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu14.04.2022 08:57:34
K RD 347/2021ILAVSKÝ JAKUB - Dodatok č. 2 zmena cien od 22.3.202222.03.2022 09:09:11
K RD 339/2021Dodatok č. 1 + príloha č. 1 o zmene cien od 28.2.202209.03.2022 08:20:33
K RD 345/2021Dodatok č. 1 + príloha č. 1 o zmene cien od 28.2.202209.03.2022 08:18:02
309/2019Príloha č. 4 SPP - nový harmonogram platieb na rok 2022 CSS Kultúrnado 31.12.202209.03.2022 08:13:11
347/2022Ilavský Jakub - Dodatok č.1 zmena cien od 1.2.202201.02.2022 10:37:09
K zmluve 884/2020Príloha 2 - harmonogram platieb CSS Teplička n/Vdo 31. 12. 202224.01.2022 11:06:56
K zmluve č. 884/2020Príloha 1-harmonogram platieb CSS KultúrnaDo 31. 12. 202224.01.2022 11:01:30
K zmluve 309/2019Príloha č. 3do 31.12.202224.01.2022 10:06:37
358/2021Zmluva o výkone supervízie - PhDr. Kovaľová Máriakalendárny rok 202204.01.2022 06:29:33