O nás

title icon

O nás

CSS Stranik

Stratégia poskytovania moderných komunitne-orientovaných sociálnych služieb by mala zahŕňať niekoľko kľúčových prvkov, aby bola účinná a reagovala na potreby komunity. Stratégia je založená na potrebách zainteresovaných strán a podporovaná cieľmi, plánmi a procesmi. Neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie je systém monitorovania, zberu, merania,  a vyhodnocovania údajov. Tu je niekoľko bodov, ktoré by takáto stratégia mohla obsahovať ...

Vízia poskytovania moderných sociálnych služieb sa zvyčajne sústreďuje na zabezpečenie kvalitného, dostupného a udržateľného systému podpory, ktorý reaguje na individuálne potreby a preferencie ľudí, ktorí tieto služby potrebujú. Táto vízia môže zahŕňať nasledovné aspekty ...

Dokumenty na stiahnutie

icon

Cenník CSS Straník 01-02-2024

icon

Domáci poriadok 01-08-2023

icon

Informačná povinnosť

icon

Štruktúra krízového plánu

icon

VZN 31/2014

icon

Zákon 345/2022 plné znenie

icon

Záznam o spracovateľských činnostiach

icon

Zákon 448/2008

Oznamy

 

 

icon

Sociálne poradenstvo