Kontakt

 

Bankové spojenie:

číslo účtu: bežný účet - SK26 8180 0000 0070 0048 5054
Štátna pokladnica

Sponzorský účet:

číslo účtu: SK 25 8180 0000 0070 0048 5169
Štátna pokladnica

Podateľňa:

úradné hodiny: 8.00 - 14.00 hod. / mimo úradných hodín po tel. dohovore: 041/5667 802 /

Telefónny zoznam

Riaditeľ zariadenia: Mgr. Jozef Bukový, MBA
 

tel: 0917 510 903 

v prípade nezastihnutia v naliehavých prípadoch volať: 0918 454 115

  e-mail: cssstranik.bukovy@vuczilina.sk
Ekonóm: Ema Rechtoríková
  tel: 0917 824 606
  e-mail: cssstranik.ekonom@vuczilina.sk
Sociálny pracovník: Mgr. Miroslav Kocifaj
  tel: 041/ 5667 802
  e-mail: cssstranik.soc@vuczilina.sk
  Úradné hodiny - sociálny úsek:
Po - Pia   07.00 hod. - 13.00 hod. Poradenstvo 13.00 - 14.00 hod. 
 
Referent PAM: Andrea Holešová
  tel: 041/5667 802
  e-mail: cssstranik.pam@vuczilina.sk
Hlavná sestra: Mgr. Lucia Froľová t.č. v zastúpení : Eva Lapošová
  tel: 041/5667 801
  Mobilné odd. 0948 238 619
 

Imobilné odd. 0918 736 580
Komunitné odd. 0940 646 075 

  e-mail: cssstranik.zdrusek@vuczilina.sk
Stravovací referent: Jana Mešková
 

tel: 041/5667 802
mobil: 0948 058 641

  email: dss.stranik.kuchyna@gmail.com
Poverená vedením: CSS STRANÍK - Zástranie, Kultúrna ulica 41/29
  Mgr. Lenka Hirjaková
  041/5667 865
  email: csszastranie.hirjakova@vuczilina.sk
Sociálny pracovník: CSS STRANÍK - Zástranie, Kultúrna ulica 41/29
  Mgr. Zuzana Ondreášová
  Mobilné odd. csssoczastranie@vuczilina.sk
  tel.: 0948 238 575

 

Ochrana osobných údajov (v zmysle zákona č.18/2018 v ZNP Z.z.) :

BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
mail:
brosland@brosland.eu

Centrum sociálnych služieb STRANÍK,

Na Straník 335/24, 010 03 Žilina              IČO: 00647675   DIČ: 2020689286
e-mail: csszastranik@vuczilina.sk

CSS STRANÍK - Na Straník 335/24
tel: 041/5667 802
CSS STRANÍK - Zástranie, Kultúrna ulica 41/29 tel: 041/5667 865

HORIZONT - Domov na polceste, Na Stanicu 1217/23, Bytčica 010 09 tel: 0948 058 643