Aktuálny počet miest

CSS STRANÍK, Na Straník 335/24

Aktuálny počet PSS a voľných miest k 15.06.2023

Kapacita zariadenia   97
Domov sociálnych služieb celoročný pobyt 49
Špecializované zariadenie celoročný pobyt 48
Počet voľných miest   0

CSS STRANÍK, Mestská časť Zástranie č. 41

Aktuálny počet PSS a voľných miest k 15.06.2023

Kapacita zariadenia   28
Domov sociálnych služieb celoročný pobyt 14
Špecializované zariadenie celoročný pobyt 15
Počet voľných miest   0

 

Odľahčovacia Služba - CSS STRANÍK

Počet voľných miest k 15.05.2023     ............................     0 voľných miest