Terapie

about us
about us
about us
about us
title icon

Odborné postupy - Terapie

Terapia Alzheimer

Terapeutická miestnosť sa nachádza v prevádzkovej budove na prízemí. Terapie sa zúčastňuje 10 prijímateľky. V terapii preferujeme pomalší a stály režim, tiché prostredie. Režim počas dňa, je prispôsobený potrebám a schopnostiam prijímateliek. Využívame verbálnu a neverbálnu komunikáciu, vytvárame, udržiavame a rozvíjame vzťah s každou prijímateľkou.

 
Zodpovední zamestnanci: Bc. Táňa Galbavá, Mgr. Jana Tomášová

Odborný postup
Odborný postup
Odborný postup
 

title icon

Terapie

Terapia 1

Terapiu 1 v hlavnej budove navštevuje 19 prijímateľov sociálnej služby, ktorej hlavným cieľom je predovšetkým to, aby sa dosiahla čo najväčšia možná sebestačnosť a ich nezávislosť. Zvolené činnosti prispôsobujeme ich potrebám, aktuálnemu zdravotného stavu, veku, fyzickej či psychickej zdatnosti. Hlavným terapeutickým prostriedkom je zmysluplná činnosť alebo zamestnanie prijímateľa.

Zodpovední zamestnanci: Katarína Jaššová,  Ing. Marianna Múdra

Týždenný plán práce -  Terapia 1

Odborný postup
Odborný postup
Odborný postup
 

 

why choose us
about us
about us
about us
about us
title icon

Terapie

Terapia 2

Terapia 2 je umiestnená v terapeutických priestoroch s prislúchajúcou kuchynkou na mobilnom oddelení. Poskytuje sociálne služby 17 prijímateľom sociálnej služby. Pri práci využívajú odborné postupy – ukážky viď nižšie.


Zodpovední zamestnanci: Marcela Šugarová, Eva Fratríková

Týždenný plán práce - Terapia 2

Odborný postup
Odborný postup
Odborný postup
Odborný postup

title icon

Terapie

Terapia 3

Terapia 3 je umiestnená v terapeutických priestoroch s prislúchajúcou kuchynkou na imobilnom oddelení. Poskytuje sociálne služby 29 prijímateľom sociálnej služby. Pri práci využívajú odborné postupy – ukážky viď nižšie.

Zodpovední zamestnanci: Iveta Kopasová, Božena Poliaková

Týždenný plán práce -  Terapia 3

why choose us
about us
about us
about us
about us
title icon

Terapie

Terapia 4

Komunita je špecifické oddelenie s prihliadnutím na samostatnosť prijímateliek. Terapeutická miestnosť sa nachádza v prevádzkovej budove na 1 poschodí a navštevuje ju 23 prijímateliek.

Zodpovední zamestnanci: Mičeková Zdenka

Týždenný plán práce -  Terapia 4

title icon

Terapie

Krúžok šikovných rúk

Stretávame sa 2 x týždenne ...

why choose us
title icon

Terapie

Terapia 6

Terapia sa nachádza v terapeutickej miestnosti, kde sa pracovných činností zúčastňuje 28 PSS s prihliadnutím na ich zdravotný stav. V terapii vytvárame priestor pre každého obyvateľa podľa čoho vyberáme vhodné aktivity.

Zodpovedný pracovník: p. Dokupilová Jana

Týždenný plán práce - Terapia 6

Odborný postup
Odborný postup
Odborný postup
Odborný postup

why choose us
about us
about us
about us
about us
title icon

Terapie

Fyzioterapia

Fyzioterapia je pomocný lekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku.

Fyzioterapia využíva rôzne liečebné postupy a techniky, vrátane:

Kinezioterapeutických metód: Mäkké a mobilizačné techniky, postizometrickej relaxácie, recipročnej inhibície, facilitačno-inhibičné techniky, senzomotorická stimulácia, hipoterapia, Vojtova metóda, koncept manželov Bobathových, Pilates a ďalšie.
Mechanických podnetov: Klasická masáž, reflexná terapie, lymfodrenáž, gravitácia – trakčné techniky.
Fyzikálnej terapie: Elektroterapia, magnetoterapia, termoterapia, fototerapia, účinky prírodných liečivých vôd a ďalšie.
Fyzioterapia je určená pre každého, kto sa chce aktívne podieľať na svojom zdraví, vrátane športovcov a ľudí s rôznymi zdravotnými problémami. Je vhodná pre pacientov s ortopedickými, neurologickými alebo reumatologickými ochoreniami

Odborný postup

Odborný postup

title icon

Terapie

Odborné postupy

V zariadení CSS STRANÍK sú odborné postupy kľúčové pre zaistenie kvality a efektivity starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby. Tieto postupy sú stanovené zákonmi, štandardmi a doporučenými postupmi. Odborné postupy v sociálnych službách zahrňujú:

1.  Hodnotenie potrieb prijímateľa sociálnej služby

2.  Plánovanie práce / starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby

3.  Poskytovanie služieb

4.  Dokumentácia a záznamy 

5.  Kontrola a hodnotenie

6.  Školenia a rozvoj personálu 

7.  Dodržiavanie práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby

8.  Krízová intervencie 

9.  Spolupráca s rodinou a komunitou 

10.Etický kódex a dodržiavanie procesov 

Dôležité je poznamenať, že presné postupy a štandardy sú v súlade s zákonmi.  Vždy je potreba pracovať s aktuálnymi legislatívnymi rámcami a stanovenými odbornými postupmi v organizácií.

why choose us