OZ Stranik

 
title icon

 

Občianske združenie STRANÍK

Sme občianske združenie STRANÍK, ktoré vzniklo v roku 2001. Sídli v Centre sociálnych služieb v Zástraní, v ktorom žije 28 mužov. Sme zaregistrovaní na Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pre získanie 2% Vami platenej dane z príjmov za rok 2016.

Cieľom činnosti Občianskeho združenia je združovať rodičov, príbuzných a priateľov ľudí, ktorí sa v bežnom spoločenskom živote nevedia a nemôžu uplatniť tak, ako zdravý človek. Aj touto cestou chceme ich neľahký život skvalitniť a napomôcť mentálne postihnutým dospelým občanom integrovať sa do života našej spoločnosti.

Už aj v minulosti sme z finančných prostriedkov Vami darovaných 2% organizovali spoločenské a kultúrne podujatia, rekreačné zájazdy doma i v zahraničí. Najväčšou odmenou pre nás bolo vidieť ich šťastných!

Veď nie nadarmo sa hovorí: " Zdravý človek má v živote tisíc prianí, chorý len jedno! "

Oslovujeme Vás preto, milí spoluobčania, výzvou darovať 2% / 3% Vašich povinných daní štátu pre naše Občianske združenie STRANÍK.

Darujte 2% z daní

Urobte krok, ktorý pomáha, tlačivo na stiahnutie tu:
Fyzicke osoby alebo Právnicke osoby

Ďakujeme!

 

Údaje potrebné k vyplneniu vyhlásenia:

Názov organizácie: Občianske združenie STRANÍK
Zástranie 49, 010 03
Právna Forma: Občianske združenie
IČO : 37805428
Číslo účtu: Prima banka Slovensko a.s. SK67 5600 0000 0003 0220 5001
Štatutár združenia: Ema Rechtoríková, tel.: 0917 824 606

Vrelá Vďaka patrí všetkým spoluobčanom, priateľom, sponzorom a právnickým osobám, 
ktorí nám za rok 2021 poslali   2% daní !

 V mene našich obyvateľov ĎAKUJEME!