OZ Stranik

 
title icon

 

Občianske združenie STRANÍK

Občianske združenie STRANÍK, bolo založené v roku 2001, má svoje sídlo v Centre sociálnych služieb STRANÍK - Zástranie 41/29, kde poskytuje sociálne služby prijímateľom sociálnej služby. OZ Straník je zapísané v Notárskom centrálnom registri právnických osôb, čo nám umožňuje prijímať 2% z časti vašich daní z príjmov za predchádzajúci rok.


Poslaním OZ Straník je spájať rodičov a príbuzných, ako aj priateľov. Naším zámerom je zlepšovať kvalitu života a podporovať sociálnu integráciu prijímateľov sociálnej služby CSS STRANÍK.


V minulosti sme vďaka vašim príspevkom z 2% z daní usporiadali rôzne spoločenské a kultúrne akcie, ako aj rekreačné pobyty v rámci krajiny a aj v zahraničí. Pre nás bolo najväčšou odmenou vidieť radosť na tvárach tých, ktorým sme pomohli.


„ Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre každú ľudskú bytosť krásnejším. “
                                                                               David Ben Gurian

 

Preto sa obraciame na vás, drahí občania, s prosbou venovať 2% alebo 3% z vašich daní Občianskemu združeniu STRANÍK, aby sme mohli naďalej pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

Darujte 2% z daní                                                           

Urobte krok, ktorý pomáha, tlačivo na stiahnutie tu:
Fyzicke osoby alebo Právnicke osoby

Ďakujeme!

 

Údaje potrebné k vyplneniu vyhlásenia :

Názov organizácie: Občianske združenie STRANÍK
Zástranie 49, 010 03
Právna Forma: Občianske združenie
IČO : 37805428
Číslo účtu: Prima banka Slovensko a.s. SK67 5600 0000 0003 0220 5001
Štatutár združenia: Ema Rechtoríková, tel.: 0917 824 606

Vrelá Vďaka patrí všetkým spoluobčanom, priateľom, sponzorom a právnickým osobám,  ktorí nám za rok 2023 poslali  2% daní !

 V mene našich obyvateľov ĎAKUJEME!