Evidencia žiadateľov

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení CSS STRANÍK

 

CSS STRANÍK -  zariadenie pre ženy - Aktualizácia k 31-12-2022
CSS ZÁSTRANIE  - zariadenie pre  mužov - Aktualizácia k 31-12-2022