Evidencia žiadateľov

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení CSS STRANÍK

 

CSS STRANÍK -  Na Straník 335/24 - Aktualizácia k 31-03-2024
CSS ZÁSTRANIE  - Kultúrna 41/29 - Aktualizácia k 31-03-2024

CSS STRANÍK -  Horizont - Aktualizácia k 15-03-2024

Odľahčovacia služba - Evidencia žiadateľov