Výročné správy - Majetok 

 

Výročná správa STRANÍK  2023

Výročná správa STRANÍK  2022

Výročná správa STRANÍK  2021

Výročná správa STRANÍK  2020

Výročná správa STRANÍK  2019

 

Zoznam majetku v náväznosti na ZF

Zoznam drobného majetku