Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
273/2020SSE - príloha k zmluve 317/2019 - dohoda o platbách - CSS ženy29.01.2020 00:00:00
271/2020SSE - príloha k zmluve 317/2019 - dohoda o platbách - CSS muži28.01.2020 00:00:00
k zmluve 309/2019Oznámenie o výške platieb na rok 202022.01.2020 00:00:00
k zmluve 308 rok 2019Oznámenie o preddavkoch na mesiace 01, 02 na rok 202022.01.2020 00:00:00
317/2019SSE čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 01. 01. 2020 do 31. 12. 202030.12.2019 00:00:00
k zmluve 314/2019Dodatok č. 1 k zmluve 314/201930.12.2019 00:00:00
302/2019RK TRADE - Zmluva o nájme nebytových priestorov01. 01. 2020 do 31. 12. 202016.12.2019 00:00:00
303/2019TJ Stranik - Zmluva o najme nebytovych priestorov01. 01. 2020 do 31. 12. 202016.12.2019 00:00:00
314/2019BTI - rámcová dohoda na rekonštrukciu ambulancie a výmenu podláh za vinylovú v CSS Straníkdo 20. 12. 201916.12.2019 00:00:00
k zmluve 314/2019priloha č. 2 k zmluve 314/201916.12.2019 00:00:00
k zmluve 314/2019priloha č. 1 k zmluve 314/201916.12.2019 00:00:00
k zmluve 308/2019vyhlásenie o splnení informačných povinností11.12.2019 00:00:00
k zmluve 309/2019vyhlásenie o splnení informačných povinností11.12.2019 00:00:00
308/2019SPP - Zmluva o dodávke plynu 5100003110/1 - CSS ženy1. 1. 2020 - 31. 12. 202311.12.2019 00:00:00
309/2019SPP - Zmluva o dodávke plynu 9106579448 - CSS muži1. 1. 2020 - 31. 12. 202311.12.2019 00:00:00
305/2019Matej Žabka - Ramcova dohoda na rekonštrukciu jedálne zamestnancov a ambulancie v CSS Straníkdo 29.11.201902.12.2019 00:00:00
299/2019Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi od 1. 11. 2019doba neurčitá12.11.2019 00:00:00
298/2019Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi od 1. 11. 2019doba neurčitá12.11.2019 00:00:00
297/2019Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi od 1. 11. 2019doba neurčitá12.11.2019 00:00:00
296/2019Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi od 1. 11. 2019doba neurčitá12.11.2019 00:00:00
k zmluve 299/2019príloha č. 2 k zmluve 299/201912.11.2019 00:00:00
k zmluve 298/2019príloha č. 2 k zmluve 298/201912.11.2019 00:00:00
k zmluve 297/2019príloha č. 2 k zmluve 297/201912.11.2019 00:00:00
k zmluve 296/2019príloha č. 2 k zmluve 296/201912.11.2019 00:00:00
k zmluve 299/2019príloha č. 1 k zmluve 299/201912.11.2019 00:00:00
k zmluve 298/2019príloha č. 1 k zmluve 298/201912.11.2019 00:00:00
k zmluve 297/2019príloha č. 1 k zmluve 297/201912.11.2019 00:00:00
k zmluve 296/2019príloha č. 1 k zmluve 296/201912.11.2019 00:00:00
k zmluve 292/2019príloha k zmluve 292/201923.10.2019 00:00:00
292/2019HODMAR - Rámcová dohoda na chlieb a pečivo12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného objemu23.10.2019 00:00:00
287/2019PROFESIONÁLNY REGISTER - Zmluva o reklamedoba určitá, 12 mesiacov17.09.2019 00:00:00
275/2019ATLANTA - rámcová dohoda na mäso a mäsové výrobky12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného objemu12.09.2019 00:00:00
k zmluve 275/2019príloha k zmluve 275/201912.09.2019 00:00:00
278/2019INMEDIA - rámcová dohoda na rôzne potraviny12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného objemu11.09.2019 00:00:00
277/2019INMEDIA - rámcová dohoda na mlieko a mliečne výrobky12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného objemu11.09.2019 00:00:00
k zmluve 277/2019príloha k zmluve 277/201911.09.2019 00:00:00
k zmluve 276/2019príloha k zmluve 276/201911.09.2019 00:00:00
k zmluve 278/2019príloha k zmluve 278/201911.09.2019 00:00:00
276/2019INMEDIA - rámcová dohoda na ryby, tuky a vajcia12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného objemu10.09.2019 00:00:00
236/2019Implementačná agentúra MPSVaR SR - Zmluva o spolupráci - Deinštitulionalizácia zariadení soc. služieb - Podpora transformačných tímovdo 31. 05. 202105.09.2019 00:00:00
279/2019BTI - rámcová dohoda na stavebné úpravy hygienických zariadení v CSS Straník ( Kultúrna ulica )do 29.11.201905.09.2019 00:00:00
k zmluve 236/2019dodatok k zmluve 236/201905.09.2019 00:00:00
k zmluve 271/2019príloha k zmluve 271/201922.08.2019 00:00:00
271/2019REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ - Zmluva o poskytovaní reklamných služieb12 mesiacov od účinnosti zmluvy22.08.2019 00:00:00
270/2019MEDIA INFORMAČNÁ INŠTITÚCIA - Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy12 mesiacov od účinnosti zmluvy21.08.2019 00:00:00
k zmluve 270/2019príloha k zmluve 270/201921.08.2019 00:00:00
268/2019TENDERnet - licenčná zmluva na software TENDERnet1 rok odo dňa podpisu zmluvy, ak sa nevypovie najmenej 1 mesiac pred ukončením platnosti, tak sa automaticky predlžuje na dobu 12 mesiacov20.08.2019 00:00:00
256/2019Kúpna zmluva č. Z2019225_Z - osobný automobildňom jej uzavretia29.05.2019 00:00:00
k zmluve 247/2019príloha k zmluve 247/201929.04.2019 00:00:00
250/2019NORDFOOD - rámcová dohoda na ovocie, zeleninu a súvisiace výrobky12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného objemu29.04.2019 00:00:00
247/2019INMEDIA - rámcová dohoda na mrazenú zeleninu12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného objemu29.04.2019 00:00:00
k zmluve 250/2019príloha k zmluve 250/201929.04.2019 00:00:00
246/2019Zmluva o nájme nebytových priestorov ISR/ZA/01/04/2019/01/AKAdoba určitá, od 05. 04. - 27. 04. 201916.04.2019 00:00:00
245/2019FATRA TIP - rámcová dohoda na obilniny, zemiaky, zeleninu, ovocie a orechy12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného objemu12.04.2019 00:00:00
k zmluve 245/2019príloha k zmluve 245/201912.04.2019 00:00:00
k zmluve 275/2018JABLOTRON - certifikát o poskytovaní služby Alarmdoba neurčitá12.04.2019 00:00:00
224/2019Zmluva P 8143 o dielo na servis zdvíhacích zariadení 60 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy29.01.2019 00:00:00
dodatky 1 k zmluve so Štátnou pokladnicou z roku 201424.01.2019 00:00:00
k zmluve 280/2018SSE - rekapitulacia dohod o platbach za elektrinu v roku 201915.01.2019 00:00:00
k zmluve 281/2018SPP - platby za dodávku plynu v roku 2019 ( muži )15.01.2019 00:00:00