Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
328/2020REGISTER - Zmluva o reklame 12 mesiacov15.12.2020 00:00:00
322/2020RK TRADE - Zmluva o nájme nebytových priestorov od 01.01.2021 do 31.12.202114.12.2020 00:00:00
904/2020BW WORK AGENCY - Dodatok č. 1 k zmluve 195/2017 - dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora podľa zmluvy 195/201711.12.2020 00:00:00
323/2020p. Bielečka - Zmluva o nájme nebytových priestorov od 01.01.2021 do 31.12.202109.12.2020 00:00:00
321/2020TJ Straník - Zmluva o nájme nebytových priestorovod 01.01.2021 do 31.12.202108.12.2020 00:00:00
884/2020SSE - dodatok č. 1 k zmluve 317/2019na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.202210.11.2020 00:00:00
314/2020Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020 a k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 17.07.2020 (medzi ŽSK a spoločnosťou O2 Slovakia)48 mesiacov o účinnosti zmluvy alebo naplnenia finančného objeme- podľa Rámcovej dohody 468/2020/OVO05.10.2020 00:00:00
847/2020TENDERNET - dodatok č. 1 k zmluve 268/201901.10.2020 00:00:00
308/2020INMEDIA - Rámcová dohoda na ryby, tuky a vajcia12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu28.09.2020 00:00:00
k zmluve 308/2020Príloha č. 1 k zmluve 308/202028.09.2020 00:00:00
306/2020INMEDIA - Rámcová dohoda na mlieko a mliečne výrobky12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu23.09.2020 00:00:00
k zmluve 306/2020Príloha č. 1 k zmluve 306/202023.09.2020 00:00:00
k zmluve 293/2020Príloha č. 1 k zmluve 293/202017.09.2020 00:00:00
293/2020ILAVSKÝ JAKUB - Rámcová dohoda na mäso a mäsové výrobky12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu17.09.2020 00:00:00
291/2020INMEDIA - Rámcová dohoda na rôzne potravinové výrobky 12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu02.09.2020 00:00:00
292/2020HODMAR - Rámcová dohoda na chlieb a pečivo12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu02.09.2020 00:00:00
k zmluve 292/2020príloha č. 1 k zmluve 292/202002.09.2020 00:00:00
291/2020príloha č. 1 k zmluve 291/202002.09.2020 00:00:00
728/2020 k zmluve 224/2019OTIS - oznámenie a zmene ceny na servis revízie a výťahov a eskalátorov od 01.07.202013.08.2020 00:00:00
290/2020BM Centrum - dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastnikov kurzu č. OK12082020ZA doba neurčitá 13.08.2020 00:00:00
289/2020VIESSMANN - servisná zmluva 7919005100doba neurčitá11.08.2020 00:00:00
280/2020HUDMED s.r.o. - MUDr. Hudáková - zmluva o výpožičke zdravotnej dokumentáciedoba neurčitá10.07.2020 00:00:00
275/2020HUDEC ROMAN - Licenčná zmluva na používanie počítačového programu SOCEV 12 mesiacov od dátumu podpisov29.06.2020 00:00:00
273/2020Zmluva o poskytovaní dotácie uzatvorenej 04.06.2020 MPSVaR do 31.01.202111.06.2020 00:00:00
269/2020CHRIEN - Rámcová dohoda na mrazenú zeleninu12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu01.06.2020 00:00:00
267/2020FATRA TIP - Rámcová dohoda na ovocie a zeleninu12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu13.05.2020 00:00:00
k zmluve 308/2019SPP - príloha č.2 - ceny (hodnota SOPo) na rok 202131.03.2020 00:00:00
k zmluve 262/2020príloha č. 1 k zmluve 262/202031.03.2020 00:00:00
262/2020INMEDIA - Rámcová dohoda na kompóty a šaláty12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu31.03.2020 00:00:00
260/2020 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi dňom 10. 03. 2020 doba neurčitá10.03.2020 00:00:00
365/2020 BLUNET - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - k zmluve 351/2017 viazanosť 24 mesiacov odo dňa inštalácie04.03.2020 00:00:00
256/2020CARESEE - Zmluva o spolupráci č. 2020/01/011 - testovanie softvérového systému saresee podľa zmluvy04.03.2020 00:00:00
234/2020ONLINE ZBIERKA FIRIEM - zmluva o poskytovaní reklamných služieb12 mesiacov od vzniku zmluvného vzťahu20.01.2020 00:00:00
k zmluve 231/2020Príloha k č.1 k zmluve 231/202015.01.2020 00:00:00
231/2020EZaL - Rámcová dohoda na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov12 mesiacov od dátumu podpisu alebo naplnenia finančného limitu15.01.2020 00:00:00